כיצד מנוכים דמי העמלה מהיתרה שלי?

עמלה היא סכום הנגבה ממך על קבלת ההזמנה. העמלה מנוכה מהתשלום באופן אוטומטי אחרי כל נסיעה. עמלה אחת נגבית על-ידי Yango ועמלה נוספת נגבית על-ידי (אם אתה עובד מול חברה). ניתן לראות את העמלות שנגבו על כל הזמנה במקטע מאזן . אם יש לך שאלות נוספות לגבי הזמנה זו, אנא כתוב לנו.