Машинамда бир нерселер калып калыптыр

Буйрутманын номерин жана кардар эмнесин унутуп калганын так айтып бериңиз. Биз аны менен байланышып, табылган нерсе тууралуу маалымат беребиз. Кардардын калтырган нерселерин кайтарып алуусуна жардам бериңиз — ал абдан ыраазы болот.