Ne plaća mi kompanija-partner

Pošaljite nam detalje i mi ćemo vam pomoći da to rešite:

— Naziv kompanije, koja kasni sa isplatom

— Da li imate zaključen ugovor sa njim?

— Kada su vam platili poslednji put?

— Koju sumu želite da povučete?