პარტნიორი პარკი მე არ მიხდის

გამოგვიგზავნეთ დეტალები და ჩვენ დავეხმარებით გარკვევაში:

კომპანიის დასახელება, რომელიც დაგვიანებით იხდის

გაქვთ თუ არა მასთან გაფორმებული ხელშეკრულება?

როდის გადაგიხადეს ბოლოს?

რა თანხის გამოტანა გსურთ?