Գործընկեր-տաքսոպարկն ինձ չի վճարում

Ուղարկեք մեզ հետևյալ մանրամասն տեղեկատվությունը, և մենք կօգնենք լուծում գտնել.

Ընկերության անվանումը, որը ձգձգում է գումարի վճարումը

Արդյո՞ք այդ ընկերության հետ ունեք կնքված պայմանագիր:

Ե՞րբ են Ձեզ վճարել վերջին անգամ:

— Որքա՞ն գումար եք ցանկանում դուրս գրել: