איני מקבל תשלום מהחברה השותפה

אנא שלח לנו את הפרטים הבאים ונעזור לך לפתור את הבעיה:

— שם החברה המעכבת את התשלומים

— האם יש לך חוזה עם אותה חברה

— מתי קיבלת תשלום בפעם האחרונה

— כמה כסף אתה צריך לקבל