Сапар тууралуу пикир

Сиз сапарга колдонмодогу атайын пикир калтыруу формасы аркылуу баа бере аласыз — ал буйрутма бүткөндө, автоматтык түрдө ачылат. Баалоо үчүн жылдызчалар шкаласын колдонуп жана керек болгон жагдайда пикир кошуңуз. Сапарды баалоо менен, сиз айдоочунун рейтингине жана такси кызматына таасириңизди тийгизесиз.

Ошондой эле, сапар тууралуу пикирди кайтарым байланыш формасы аркылуу калтырасаңыз болот.