მგზავრობის შეფასება

აპლიკაციაში არსებული შეფასების სპეციალური ფორმის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ მგზავრობა – ის გაიხსნება ავტომატურად შეკვეთის დასრულებისთანავე. შეფასებისათვის გამოიყენეთ ვარსკვლავებიანი სკალა და აუცილებლობის შემთხვევაში, დაამატეთ კომენტარი. მგზავრობის შეფასებით თქვენ გავლენას ახდენთ მძღოლისა და ტაქსის სერვისის რეიტინგზე.

ასევე, მგზავრობის შეფასების დატოვება შეგიძლიათ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით: