Ülevaade sõidust

Teil on võimalik anda sõidule hinnang, kasutades selleks rakenduse eraldi ülevaatevormi. Vorm avaneb teie sõidu lõpus automaatselt. Kasutage sõidu hindamiseks tärne ja lisage vajaduse korral kirjalik kommentaar. Teie hinnang mõjutab juhi ja taksofirma üldist hinnangut.

Samuti saate sõitu hinnata meie tagasisidevormi kaudu.