Карта менен төлөөдө чайпул

Эскертүү. Айрым региондордо сапарларга банк картасы менен төлөө азырынча жеткиликсиз.

Эгерде сиз сапар үчүн банк картаңыз менен төлөсөңүз, айдоочуга барыбир чайпулду калтырсаңыз болот:

  • Ар сапар үчүн бирдей чайпулду көрсөтүү үчүн, колдонмо менюсунан,  → Төлөө ыкмалары → Демейки чайпул өтүңүз.

  • Бир сапар үчүн чайпулду орнотуп же өзгөртүү үчүн, сапардын аягында пайда болгон форманы колдонуңуз.

Чайпулдар автоматтык түрдө сапардан кийин 30 мүнөттүн ичинде алынат, эгерде сиз айдоочуга жакшы баа коюп, Бүттү баскычын бассаңыз (же жөн эле баасы бар экранды жапсаңыз).

Эгерде сиз сапарга жакшы баа берип, бирок Бүттү баспасаңыз (же баасы бар экранды жаппасаңыз), чайпулдун суммасы картанын эсебинде 24 саатка бөгөттөлөт. Ошол убактын ичинде чайпул суммасын өзгөртө аласыз. Бир суткадан кийин чайпул көрсөтүлгөн көлөмдө алынат.