დანამატი ბარათით გადახდისას

თუ თქვენ მგზავრობის ანგარიშსწორებას საბანკო ბარათით ახორციელებთ, თქვენ მაინც შეგიძლიათ მძღოლისათვის დანამატის დატოვება:

  • ყველა მგზავრობისათვის ერთნაირი სიდიდის დანამატის დასადგენად გადადით აპლიკაციის განყოფილებაში დანამატი.

  • ერთი მგზავრობისათვის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის ან შეცვლისათვის, გამოიყენეთ ფორმა, რომელიც თქვენს აპლიკაციაში მგზავრობის დასრულების შემდეგ გაიხსნება.

დანამატი ავტომატურად იქნება ჩამოჭრილი მგზავრობის დასრულებიდან 30 წუთის მანძილზე, თუ თქვენ მძღოლს დადებით შეფასებას მიანიჭებთ და დააჭერთ ღილაკს მზადაა (ან უბრალოდ დახურავთ შეფასების ეკრანს).

თუ თქვენ დადებითად შეაფასეთ მგზავრობა, მაგრამ არ დააჭირეთ ღილაკს მზადაა (ან არ დახურეთ შეფასების ეკრანი), თქვენს ბარათზე არსებული დანამატის თანხა დაიბლოკება 24 საათით. ამ დროს განმავლობაში შესაძლებელია დანამატის ოდენობის შეცვლა 24 საათის შემდეგ ჩამოიჭრება მითითებული ოდენობის დანამატი.