Թեյավճար՝ քարտով վճարելիս

Նշում: Որոշ տարածաշրջանների համար դեռ հասանելի չէ բանկային քարտով վճարման եղանակը:

Ուղևորության համար բանկային քարտով վճարելու դեպքում Դուք նույնպես կարող եք վարորդին թեյավճար թողնել՝

  • Բոլոր ուղևորությունների համար թեյավճարի միասնական չափ սահմանելու համար բացեք հավելվածի ընտրացանկը,  → Վճարման եղանակ → Նախանշված թեյավճար:

  • Մեկ ուղևորության համար թեյավճարի չափը սահմանելու կամ փոխելու համար օգտվեք ուղևորության վերջում հավելվածում բացվող պատուհանից:

Թեյավճարը դուրս կգրվի ավտոմատ կերպով ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում, եթե Դուք վարորդին դրական գնահատական եք դրել և սեղմել Պատրաստ է կոճակը (կամ պարզապես փակել եք գնահատականով պատուհանը):

Եթե Դուք դրական եք գնահատել ուղևորությունը, սակայն չեք սեղմել Պատրաստ է կոճակը (կամ չեք փակել գնահատականով պատուհանը), ապա թեյավճարի գումարը կարգելափակվի քարտի հաշվի վրա 24 ժամով: Այդ ընթացքում թեյավճարի չափը կարելի է փոխել: Մեկ օր անց թեյավճարը դուրս կգրվի նշված չափով: