სხვა შეცდომა აპლიკაციაში

თუ თქვენ წარმოგეშვათ რაიმე პრობლემა აპლიკაციის პარამეტრებთან დაკავშირებით ანდა თქვენ აღმოაჩინეთ შეცდომა, გთხოვთ მოგვწეროთ ამის თაობაზე ქვემოთ.