ვერ მოხერხდა ტელეფონის ნომრის დადასტურება

ნომრის დადასტურება მხოლოდ ერთხელ იქნება საჭირო — აპლიკაციიდან პირველი შეკვეთისას.

როგორ დავამატოთ, შევცვალოთ ან წავშალოთ ანგარიში

თუ თქვენ არ მიგიღიათ SMS შეტყობინება დადასტურების კოდით, შესაძლოა თქვენს ნომერზე დაყენებულია SMS შეტყობინებების შეზღუდვა მოკლე ნომრებიდან, ან თქვენს მობილურ ოპერატორს წარმოექმნა ტექნიკური პრობლემა. თუ ნომრის დადასტურება ვერ მოხერხდა, შეგვატყობინეთ ამის თაობაზე.