როგორ მოვითხოვოთ მგზავრობის ანგარიში

მგზავრობის შესახებ ელექტრონული ანგარიშის წარდგენა ხდება იანდექს ტაქსის აპლიკაციის მეშვეობით შეკვეთის გაფორმებისას. ანგარიშში მიეთითება დეტალური ინფორმაცია მგზავრობის შესახებ:

  • შეკვეთის შესრულების თარიღი და დრო,
  • მგზავრობის დაწყებისა და დასრულების მისამართი,
  • მგზავრობის ხანგრძლივობა,
  • ტარიფი,
  • მგზავრობის ღირებულება,
  • ინფორმაცია ტაქსოპარკის შესახებ,
  • ინფორმაცია მძღოლის შესახებ,
  • ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ.

ყოველი მგზავრობის შემდეგ, ანგარიშის მისაღებად, აპლიკაციაში მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი (  → ფოსტა ანგარიშების გასაგზავნად).