Kako uključiti Push-obaveštenja

iOS: Otvorite podešavanja telefona → Yandex.Taxi → Obaveštenja i postavite parametre obaveštenja.

Android: Otvorite podešavanja telefona → Aplikacije → Yandex.Taxi i izaberite opciju Uključi obaveštenja.