როგორ ჩავრთოთ Push-შეტყობინებები

iOS: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები იანდექს ტაქსი → შეტყობინებები და დააყენეთ შეტყობინების პარამეტრები.

Android: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები აპლიკაციები → იანდექს ტაქსი და აირჩიეთ პარამეტრი შეტყობინებების ჩართვა.