როგორ ჩავრთოთ Push-შეტყობინებები

iOS: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები → Yandex.Taxi → შეტყობინებები და დააყენეთ შეტყობინებების პარამეტრები.

Android: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები → აპლიკაციები → Yandex.Taxi და აირჩიეთ პარამეტრი შეტყობინებების ჩართვა.