Ինչպես միացնել Push ծանուցումները

iOS՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Yandex.Taxi → Ծանուցումներ և կարգավորեք ծանուցումների պարամետրերը:

Android՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Հավելվածներ → Yandex.Taxi և ընտրեք Միացնել ծանուցումները ընտրանքը: