Төлөө көйгөйү

Эгерде сапар акысы туура эмес эсептелип же туура эмес акы алынып, сапарга банк картасы менен төлөм аткарылбай, айдоочунун кайрып бере турган акчасы жок болуп же сиздин аны менен төлөм тууралуу пикир келишпестиктериңиз болсо, бизге кайтарым байланыш формасы аркылуу билдириңиз.