Төлөө көйгөйү

Эгер сапардын акысы туура эмес саналып жа алынган болсо, саякаттын банк картасы менен төлөө мүмкүн болбосо, айдоочунун кайрып бергенге акчасы болбосо же аны менен төлөө тууралуу пикирлериңиз келишпесе, анда бизге бул тууралуу жооп пикир формасы аркылуу билдириңиз.