Төлөп жактанда көйгөй чыкты

Эгер сапардын баасы туура эмес саналып болсо, айдоочунун кайрып бергенге акчасы болбосо же аны менен төлөө тууралуу пикирлериңиз келишпесе, анда бизге бул тууралуу жооп пикир формасы аркылуу билдириңиз.