გადახდასთან დაკავშირებული პრობლემა

თუ მგზავრობის ღირებულება არაკორექტულად იქნა დაანგარიშებული ან ჩამოჭრილი, ვერ მოხერხდა მგზავრობისთვის ანგარიშსწორება საბანკო ბარათით, მძღოლს არ აღმოაჩნდა ხურდა ან თქვენ შეგექმნათ მასთან უთანხმოება გადახდასთან დაკავშირებით, შეგვატყობინეთ ამის შესახებ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით.