გადახდასთან დაკავშირებული პრობლემები

თუ მგზავრობის ღირებულება არაკორექტულად იქნა დაანგარიშებული ან ჩამოჭრილი, ვერ მოხერხდა მგზავრობის ღირებულების გადახდა საბანკო ბარათით, მძღოლს არ აღმოაჩნდა ხურდა ან თქვენ შეგექმნათ მასთან უთანხმოება გადახდასთან დაკავშირებით , შეგვატყობინეთ ამის შესახებ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით.