გადახდასთან დაკავშირებული პრობლემა

თუ მგზავრობის ღირებულება არაკორექტულად იქნა დაანგარიშებული ან ჩამოჭრილი, ვერ მოხერხდა მგზავრობის ღირებულების გადახდა საბანკო ბარათით, მძღოლს არ აღმოაჩნდა ხურდა ან თქვენ გადახდასთან დაკავშირებით შეგექმნათ მასთან უთანხმოება, შეგვატყობინეთ ამის შესახებ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით.