Promo kod se nije aktivirao

Da biste koristili popust navedite promo kod pre sastavljanja narudžbine:

  1. Pritisnite u aplikaciji  → Promo kod → Aktiviraj.
  2. Ne kopirajte, kod unesite ručno.
  3. Još jednom pritisnite Aktiviraj (ili Završi).

Ukoliko se promo kod nije aktivirao, kažite nam njegov broj i tekst greške.