Promokood ei toiminud

Soodustuse saamiseks sisestage promokood tellimuse esitamisel.

  1. Klõpsake rakenduses valikuid  → Promokood → Aktiveeri.
  2. Promo koodi sisestada käsitsi (Ärge kopeerige see).
  3. Klõpsake uuesti valikut Aktiveeri (või Valmis).

Kui teie promokood ei toimi, saatke meile selle number ja veateade: