Promokood ei toiminud

Allahindluse kasutamiseks sisestage tellimuse esitamisel promokood.

  1. Puudutage rakenduses valikut  → Promokood.
  2. Sisestage promokood käsitsi (ärge kopeerige seda).
  3. Klõpsake valikul Valmis.

Kui teie promokood ei toimi, saatke meile selle number ja veateade: