მგზავრობის შესახებ ანგარიში არ მოდის

ყოველი მგზავრობის შემდეგ ანგარიშის მისაღებად აპლიკაციაში მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი (  → ფოსტა ანგარიშების გასაგზავნად).

თუ აპლიკაციაში მისამართი მითითებულია, მაგრამ ანგარიშები არ მოდის, დაგვიკავშირდით უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით. მიუთითეთ ტაქსის მიწოდების თარიღი და მიახლოებითი დრო. შეძლებისდაგვარად მიუთითეთ ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია იმ მძღოლის შესახებ, რომელმაც შეასრულა თქვენი შეკვეთა.