მანქანაში დარჩენილი ნივთი

დარჩენილი ნივთების დასაბრუნებლად დაურეკეთ მძღოლს. ტელეფონის ნომერი აღნიშნულია Push-შეტყობინებაში და შენახულია მგზავრობის ისტორიაში 24 საათის შემდეგ, საბოლოო მგზავრობის დასრულებიდან.

მძღოლის კონტაქტები ასევე იქნება ხელმისაწვდომი SMS თქვენი შეკვეთის ინფორმაციასთან ერთად, მგზავრობის ანგარიშში, თუ თქვენ ეს ოფციები ჩართული გაქვთ.

თუ თქვენ ვერ ახერხებთ მძღოლთან დაკავშირებას, შეგიძლიათ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით დახმარებისთვის მიმართოთ იანდექს ტაქსის მხარდაჭერის სამსახურს.