ტაქსში დამრჩა ნივთები

დარჩენილი ნივთების დასაბრუნებლად დაურეკეთ მძღოლს. ტელეფონის ნომერი მითითებულია Push-შეტყობინებაში. მძღოლის კონტაქტები აგრეთვე იქნება ხელმისაწვდომი SMS-ში თქვენი შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში და მგზავრობის შესახებ ანგარიშში, თუ თქვენ ჩართული გაქვთ ეს ოპციები.

თუ თქვენ ვერ ახერხებთ მძღოლთან დაკავშირებას, შეგიძლიათ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით დახმარებისთვის მიმართოთ იანდექს ტაქსის მხარდაჭერის სამსახურს.