Kako promeniti jezik u aplikaciji ili na sajtu

Na sajtu

Da biste promenili jezik interfejsa na sajtu, koristite prekidač jezika u levom donjem uglu ekrana.

U aplikaciji
iOS:
  1. Otvorite podešavanja telefona → Glavno → Jezik i region.
  2. Pritisnite Promeni.
  3. Na listi Željeni redosled jezika pritisnite ikonu i prevucite jezik na početak liste.
  4. Pritisnite Završi → Dalje.

    Ukoliko u listi nema željenog jezika, na ekranu Jezik i region pritisnite na vezu Dodaj jezik. Izaberite jezik, pritisnite Završi i potvrdite izbor.

Android: Pritisnite u aplikaciji  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite željeni jezik.