Kako promeniti jezik u aplikaciji ili na sajtu

Na sajtu

Da biste promenili jezik interfejsa na sajtu, koristite prekidač jezika u levom donjem uglu ekrana.

U aplikaciji

iOS: Otvorite podešavanja telefona → Glavni → Jezik i region → Jezik iPhone i izaberite željeni jezik. Zatim pritisnite Završeno i potvrdite promenu jezika.

Android: Pritisnite u aplikaciji  → Promeni jezik i izaberite željeni jezik.