Kā mainīt valodu lietotnē vai tīmekļvietnē

Vietnē taxi.yandex.com

Lai mainītu lietotāja interfeisa valodu tīmekļvietnē, izmantojiet valodu slēdzi ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.

Lietotnē

iOS: Atveriet tālruņa iestatījumus → Vispārīgi → Valoda un reģions → iPhone valoda un atlasiet nepieciešamo valodu. Pēc tam pieskarieties pogai Gatavs un apstipriniet savu valodas atlasi.

Android: Lietotnē pieskarieties opcijai  → Mainīt valodu un atlasiet nepieciešamo valodu.