Қолданба немесе сайт тілін өзгерту жолы

Сайтта

Сайтта интерфейс тілін ауыстыру үшін экранның сол жақ төменгі бұрышындағы тіл ауыстырып-қосқышын пайдаланыңыз.

Қолданбада
iOS:
  1. Телефон баптаулары → Негізгілер → Тіл және аумақ тармағын ашыңыз.
  2. Өзгерту түймесін басыңыз.
  3. Қажетті тілдер реті тізімінен белгішесін басып, тілді тізім басына әкеліңіз.
  4. Дайын → Келесі тармағын басыңыз.

    Тізімде қажетті тіл болмаса, Тіл және аумақ экранынан Тіл қосу сілтемесін басыңыз. Тілді таңдап, Дайын түймесін басып, таңдауыңызды растаңыз.

Android: қолданбадан  → Параметрлер → Қолданба тілі тармағын басып, қажетті тілді таңдаңыз.