Қолданбада немесе сайтта тілді ауыстыру жолы

Сайтта

Сайтта интерфейстің тілін ауыстыру үшін, экранның сол жақ төменгі бұрышындағы тілді ауыстырғышты пайдаланыңыз.

Қолданбада

iOS: Телефон баптауларын → Негізгілер → Тіл және аумақ → iPhone тілі тармақтарын ашып, қажетті тілді таңдаңыз. Содан кейін Дайын түймесін басып, тілді ауыстыруды растаңыз.

Android: Қолданбада  → Тілді ауыстыру түймесін басып, қажетті тілді таңдаңыз.