Ինչպես փոխել լեզուն հավելվածում կամ կայքում

Կայքում

Կայքի ինտերֆեյսի լեզուն փոխելու համար օգտվեք էկրանի ներքևի ձախ անկյունում գտնվող լեզվի փոխարկիչից:

Հավելվածում
iOS՝
  1. Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Հիմնական → Լեզու և տարածաշրջան:
  2. Սեղմեք Փոխել:
  3. Լեզուների նախընտրելի հաջորդականությունը ցուցակում ցուցակում սեղմեք նշանը, ապա լեզուն տեղափոխեք ցուցակի սկիզբ:
  4. Սեղմեք Պատրաստ է → Հաջորդը:

    Եթե անհրաժեշտ լեզուն ցուցակում չկա, ապա Լեզու և տարածաշրջան էկրանում սեղմեք Ավելացնել լեզու հղումը: Ընտրեք լեզուն, սեղմեք Պատրաստ է և հաստատեք ընտրությունը:

Android՝ Հավելվածում սեղմեք  → Կարգավորումներ → Հավելվածի լեզուն և ընտրեք անհրաժեշտ լեզուն: