Push-кабарлоолорун кантип күйгүзсө болот

iOS
Телефон жөндөөлөрүн ачыңыз → Яндекс GoКабарлоолор баскычын басып, кабарлоолордун параметрлерин көрсөтүңүз.
Android
Телефон жөндөөлөрүн ачыңыз → КолдонмолорЯндекс Go андан соң Кабарлоолорду күйгүзүүпараметрин тандаңыз.