Push-кабарлоолорун кантип күйгүзсө болот

iOS
Телефон жөндөөлөрүн ачыңыз → Яндекс.ТаксиКабарлоолор баскычын басып, кабарлоолордун параметрлерин көрсөтүңүз.
Android
Телефон жөндөөлөрүн ачыңыз → КолдонмолорЯндекс.Такси андан соң Кабарлоолорду күйгүзүүпараметрин тандаңыз.