Kako dodati “Moje adrese”

Možete sačuvati adrese koje najčešće koristite — na primer, vašu kućnu adresu. Izabranu adresu možete navesti kako za mesto dolaska taksijatako i za odredište.

Da biste sačuvali adresu:

iOS

 1. Otvorite meni aplikacije  → Moje adrese.
 2. Izaberite tip adrese ili pritisnite .
 3. Navedite adresu.
 4. Po želji unesite broj zgrade i dodajte komentar.
 5. Pritisnite Sačuvaj.

  Da izbrišete sačuvanu adresu, izaberite adresu i pritisnite Izbriši.

Android

 1. Otvorite meni aplikacije  → Moje adrese → Dodaj adresu.
 2. Navedite adresu.
 3. Po želji unesite broj zgrade i dodajte naziv i komentar.
 4. Pritisnite Dodaj.

  Da izbrišete sačuvanu adresu, pritisnite i držite adresu nekoliko sekundi. Zatim pritisnite i potvrdite brisanje.