Kalbos keitimas programėlėje arba interneto svetainėje

Programėlės kalbos keitimas

„iOS“

  1. eikite į telefono nuostatas → Bendrosios nuostatosl → Kalba ir regionas.
  2. Bakstelėkite Keisti.
  3. Sąraše Pageidaujama kalbų eilės tvarka bakstelėkite ir vilkite pasirinktą kalbą į sąrašo viršų.
  4. Bakstelėkite Baigta → Kitas.

    Jei pageidaujamos kalbos sąraše nėra, ekrane Kalba ir regionas bakstelėkite nuorodą Pridėti kalbą . Pasirinkite kalbą, bakstelėkite Baigta ir patvirtinkite pasirinkimą.

„Android“

Eikite į programėlių meniu ir bakstelėkite  → Nustatymai → Programėlės kalba ir pasirinkite norimą kalbą.

Svetainės kalbos keitimas

Norėdami pakeisti svetainės kalbą, spustelėkite kalbos mygtuką ir pasirinkite norimą parinktį.