Rakenduse või veebisaidi keele muutmine

Rakenduse keele muutmine

iOS

  1. Valige oma telefoni seaded → Üldine → Keel ja piirkond.
  2. Toksake Muuda.
  3. Toksake oma Eelistatud keele tellimine nimekirjas ja tõmmake oma keel nimekirjas esimesele kohale.
  4. Puudutage valikuid Done (Valmis) → Next (Järgmine)

    Kui teie keelt ei ole nimekirjas, siis toksake Lisa keel linki ekraanil Keel ja piirkond . Valige oma keel, toksake Valmis ja kinnitage oma valik.

Android

Avage rakenduse menüü ja toksake valikut  → Seaded → Rakenduse keel ja valige oma keel.

Veebisaidi keele muutmine

Veebisaidi keele muutmiseks klõpsake keele nuppu ja tehke oma valik.