Сапарлар тарыхын кантип көрүп жана өчүрсө болот

Ар бир буйрутма тууралуу маалыматтар колдонмолор менюсу  → Сапарлар тарыхы аркылуу жеткиликтүү.

Сапар картасында жол жүрүүнүн маршруту, акысы, күнү жана убагы көрсөтүлөт.

Картаны басып, кеңири маалыматтарды көрүңүз:

  • Картадагы сапардын маршрутун, машинеге түшүп жана чыккан даректерди көрө аласыз.
  • Сапардын узактыгы.
  • Автомобилдин малыматтары.
  • Айдоочунун маалыматтары.
  • Тариф жана аяккы акысы.

Сапарлар тарыхында Чалуубаскычы жеткиликтүү. Буйрутманы аткарган айдоочу менен сапар аткарылгандан кийин жана кийинки буйрутманы тариздегене чейин 24 сааттын ичинде байланышсаңыз болот.

Сапарды тарыхтан өчүрүү үчүн, колдонмонун менюсуна кирип  → Сапарлар тарыхы. Өчүргүңүз келген сапарды тандаңыз. Сапар тууралуу маалымат алгандан кийин Сапарды өчүрүү тандап, Өчүрүүнүтандаңыз.