Kako dodati ili ukloniti karticu

Plaćanje karticom je aktivno za narudžbinu kroz aplikaciju za iOS(verzija 8.0 i novija) i Android (verzija 4.0 i novija).

Kako dodati karticu

Na aplikaciju možete povezati do 5 bankovnih kartica:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Način plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Unesite broj kartice, rok važenja i CVV kod. Broj kartice se može uneti ručno ili skenirati pomoću kamere pametnog telefona — da biste to uradili pritisnite ikonicu .
  3. Ponovo pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
U zavisnosti od vrste kartice, banke izdavaoca i drugih uslova provera kartice se vrši na više načina
  • Na računu kartice može biti zadržan manji iznos. Rezervisana sredstva se ne skidaju i biće ponovo dostupna posle završetka provere.
  • Može vam biti predloženo da unesete iznos koji je rezervisan na kartici. Visinu iznosa možete saznati iz SMS obaveštenja (ukoliko vam je omogućeno SMS informisanje od strane banke) ili iz izvoda sa vašeg računa na sajtu ili u aplikaciji banke.
  • Možete dobiti zahtev za 3-D Secure verifikaciju kartice na sajtu banke-izdavaoca. Način povrđivanja zavisi od vaše banke. Nakon provere, vratićete se u aplikaciju.

Kako ukloniti karticu

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Izaberite karticu i kliknite Ukloni karticu.