Kako dodati, promeniti ili izbrisati nalog

Nalog — to je skup podešavanja u aplikaciji, povezanih sa brojem telefona. Možete da kreirate nekoliko naloga i da se prebacujete sa jednog na drugi, na primer, na putovanjima. Za svaki nalog možete koristiti različita sredstva za plaćanje i promo kodove, navoditi jedinstvene adrese itd.

Prvi nalog se kreira kada potvrdite broj telefona na početku korišćenja aplikacije.

 1. Kako dodati novi nalog
 2. Kako promeniti nalog
 3. Kako izbrisati nalog

Kako dodati novi nalog

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jedanput.
 3. Pritisnite Odaberi drugi nalog.
 4. Unesite broj telefona i pritisnite Dalje — na taj broj će stići SMS sa kodom za potvrđivanje.
 5. Unesite kôd i pritisnite Završi (ili Dalje) — kreirani nalog će postati aktivan.

Kako promeniti nalog

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jedanput.
 3. Pomerite nalog desno ili levo, izaberite drugi i pritisnite Dalje (ili Nastavi).

Kako izbrisati nalog

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Kliknite Izađi iz profilaUkloni nalog (ili Izađi).
 4. Izaberite drugi nalog i pritisnite Dalje.

Drugi način (samo za iOS):

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jedanput.
 3. Kliknite pored naloga i potvrdite brisanje.
 4. Izaberite drugi nalog i pritisnite Dalje.