Айдоочуну баалоо жана рейтинги

Сапар бүткөндө, сиз айдоочуга баа коюп, комментарий же комплименткалтыра аласыз. Рейтингден айдоочу кызматта буйруктарды алып же ала албаганына көз каранды. Сиз и "беш" койгон айдоочуга комплимент кыла аласыз — ал үчүн сунушталган варинаттардан сапарда эмне жакканын тандай аласыз.

Биз бардык комментарийлерди окуп, айдоочу менен иштөөдө, аларды карап чыгабыз.