Kako koristiti promo kôd

Promo kôd omogućava da se dobije popust za jednu ili nekoliko vožnji.

Da biste koristili popust navedite promo kôd pre sastavljanja narudžbine:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Promo kôd → Aktiviraj.
  2. Ne kopirajte, promo kôd unesite ručno.
  3. Kliknite Aktiviraj (ili Završi).

Ako želite da obustavite korišćenje promo kôda, otvorite meni aplikacije  → Promo kôd, kliknite na kartici promo kôda i potvrdite radnju.