Kako napraviti narudžbinu

 1. Navedite adresu za dolazak taksija. Ukoliko je željena adresa navedena kao podrazumevana, pritisnite Dalje.

  Da biste izabrali drugu adresu, pritisnite Promeni adresu ili premestite tačku na mapi.

 2. Unesite odredište, i tada će za vožnju biti izračunata preliminarna cena.

  Možete da navedete do tri među tačke (pritisnite +). Promena maršrute sa međuadresama moguća je samo prilikom sastavljanja narudžbine.

 3. Izaberite tarifu i način plaćanja.

  Posle pravljenja narudžbine možete da promenite gotovinski način plaćanja za plaćanje karticom ili da izaberete drugu karticu, ukoliko je sa aplikacijom povezano nekoliko kartica. Da biste to uradili u donjem delu ekrana pritisnite  → Promeni način plaćanja.

 4. U slučaju potrebe dodajte komentar.

  U komentaru možete navesti dodatne informacije — na primer, napišite “Čekajte pored ulaza”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

 5. Pritisni Pozovi taksi.