Kako stupiti u kontakt sa vozačem

Možete napisati u četu aplikacije ili pozvati vozača. Broj telefona će doći u Push-obaveštenju, još ga možete videti u detaljima vožnje — kako biste ih otvorili, izaberite tačku u donjem delu ekrana.

Ako vozač ne odgovara, moguće je da trenutno ne može da skreće pažnju sa puta. Pokušajte da mu pišete ili da ga pozovete za nekoliko minuta.