Kako se izračunava cena vožnje

Informacije o važećim cenama dostupne su na stranici sa tarifama.

Prilikom kreiranja narudžbine preko sajtaт i preko aplikacije za iOS (kao i u Apple Watch-u) i Android (verzija 3.15 i više) obračunava se konačna cena vožnje. U aplikaciji za druge verzije mobilnih operativnih sistema prikazuje se približna cena.

Prilikom obračuna uračunava se izabrana tarifa, rastojanje do mesta, vreme u putu, podaci o zastojima kao i vremenske prilike. Putarina ne ulazi u cenu koju prikazuje aplikacija i putnik je posebno plaća.

Preliminarna cena se ne povećava čak i ako na putu nastanu novi zastoji ili ako vozač mora da odstupi od postavljene maršrute. Novi obračun će se praviti samo ako ste prekoračili vreme besplatnog čekanja, promenili odredište ili zamolili vozača da se usput negde zaustavi.

Napomena: U pojedinim regionima se konačna cena ne primenjuje. Umesto nje se izračunava približna cena. Ukoliko u narudžbini nije bilo odabrano odredište, na ekranu će se pojaviti cena dolaska vozila po izabranoj tarifi. Ukupna cena će biti obračunata posle završetka vožnje.