როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ მოცემულია გვერდზე ტარიფები.

შეკვეთის გაფორმებისას საიტის და iOS აპლიკაციისმეშვეობით (მათ შორის Apple Watch) და Android (ვერსია 3.15 და უფრო ახალი) ანგარიშდება მგზავრობის საბოლოო ღირებულება. სხვა მობილური საოპერაციო სისტემების აპლიკაციების სხვა ვერსიებში აისახება მიახლოებული ღირებულება.

გამოანგარიშებისას გაითვალისწინება შერჩეული ტარიფი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე, მგზავრობის დრო, ინფორმაცია საცობების შესახებ და აგრეთვე ამინდის პირობები. მგზავრობა ფასიან გზაზე არ შედის ღირებულებაში, რომელსაც აჩვენებს აპლიკაცია და ანაზღაურდება მგზავრის მიერ ცალკე.

მგზავრობის წინასწარი ღირებულება არ იზრდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გზაში წარმოიშვება ახალი საცობები ანდა მძღოლს მოუწევს აგებული მარშრუტიდან გადახვევა. გადაანგარიშება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეცვალეთ დანიშნულების ადგილი ან სთხოვეთ მძღოლს გზად გაჩერება.

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში, საბოლოო ღირებულება არ გამოიყენება. მის სანაცვლოდ ანგარიშდება მხოლოდ სავარაუდო ღირებულება. თუ შეკვეთაში არჩეული არ იყო მგზავრობის საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გამოჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება არჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.