Kā izmantot komentārus

Komentārus varat pievienot, kad izveidojat pasūtījumu.

Jūs varat izmantot komentāru sadaļu, lai sniegtu papildu informāciju, kas palīdzēs vadītājam Jūs atrast, piemēram: “Pagaidiet mani pie vārtiem” vai “Iebrauciet pagalmā”. Autovadītājs ieraudzīs Jūsu komentāru, tiklīdz Jūsu pasūtījums būs apstrādāts.