Kaip naudotis komentarais

Komentarus galite pridėti pateikę užsakymą.

Komentarų skiltyje galite nurodyti papildomos informacijos, kad vairuotojas galėtų lengviau jus rasti, pvz., “Palaukite manęs prie vartų”arba “Įvažiuokite į kiemą”. Vairuotojas išvys jūsų komentarus apdorojus užsakymą.