როგორ დავამატოთ კომენტარი

კომენტარი შეგიძლიათ დაამატოთ შეკვეთის გაფორმებისას.

კომენტარში სასარგებლოა მიუთითოთ დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად, "დამელოდეთ შლაგბაუმთან" ან "შესასვლელი ეზოდან" — ეს დაეხმარება მძღოლს თქვენს პოვნაში . კომენტარები მძღოლისათვის ხელმისაწვდომი იქნება შეკვეთის მიღებისთანავე.