Kako promeniti način plaćanja

Izaberite način plaćanja koji vam odgovara kada kreirate narudžbinu. U aplikaciji su dostupni:

Ukoliko je vožnja već započeta, možete da promenite plaćanje gotovinom za plaćanje karticom, ali ne i obrnuto.

Ukoliko ste izabrali plaćanje karticom, ali je ona blokirana ili na njoj nema dovoljno sredstava, način plaćanja se može automatski prebaciti na plaćanje u gotovini. Vi i vozač ćete dobiti poruku o tome u aplikaciji.