Kā atcelt pasūtījumu

Lūdzu, ievērojiet, ka Jums būs jāmaksā, lai atceltu pasūtījumu, ja automašīna jau ir atbraukusi.

Lai atceltu pasūtījumu, pieskarieties vienumam  → Atcelt pasūtījumu ekrāna apakšā.

Varat arī atcelt pasūtījumu, zvanot taksometru parka dispečeru servisam. Tālruņa numurs ir pieejams brauciena izvēlnē ( → Informācija par braucienu).