Kako naručiti taksi

 1. Pređite na sajt.
 2. Navedite broj telefona, adresu i vreme dolaska taksija.
 3. Izaberite tarifu.
 4. Po želji navedite odredište, ostavite komentar.

  U komentaru možete navesti dodatne informacije – na primer, napišite “Čekati pored ulaza”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

 5. Pritisnite Pozovi taksi.

U roku od 2-3 minute posle sastavljanja narudžbine dobićete SMS-obaveštenje sa informacijama o vozilu i kontaktima vozača.

Otkaži narudžbinu

Obratite pažnju na to da je otkazivanje narudžbine posle dolaska taksija usluga koja se plaća.

 1. U meniju servisa izaberite tačku Naruči taksi.
 2. U bloku Tekuće narudžbine pritisnite Prikaz.
 3. Pritisnite ikonicu .
 4. U prozoru za dijalog pritisnite Otkaži narudžbinu.

U retkim slučajevima narudžbina može biti otkazana na inicijativu taksi službe ili vozača.