Kako naručiti taksi

  1. Pređite na sajt.
  2. Navedite broj telefona, adresu i vreme dolaska taksija.
  3. Izaberite tarifu.
  4. Po želji navedite odredište, ostavite komentar.

    U komentaru možete navesti dodatne informacije – na primer, napišite “Čekati pored ulaza”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

  5. Pritisnite Pozovi taksi.

U roku od 2-3 minuta posle sastavljanja narudžbine dobićete SMS-obaveštenje sa informacijama o vozilu i broj telefona vozača.

Otkaži narudžbinu

Obratite pažnju na to da je otkazivanje narudžbine posle dolaska taksija usluga koja se plaća.

Na kartici Naruči taksi pritisnite Otkaži narudžbinu i potvrdite otkazivanje.

U retkim slučajevima narudžbina može biti otkazana na inicijativu taksi službe ili vozača.