Pop-up

Napomena: Napominjemo vam da bezgotovinsko plaćanje vožnje u pojedinim regionima za sada nije dostupno.

U pojedinim regionima plaćanje bankovnom karticom još nije dostupno.

  • iOS: Otvorite podešavanja telefona  → Yandex.Taxi → Obaveštenja i podesite parametre za obaveštenja.
  • Android: Otvorite podešavanja telefona  → Aplikacije → Yandex.Taxi i izaberite opciju Uključi obaveštenja.