Uznirstošais logs

Piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos reģionos pašlaik nav pieejami bezskaidras naudas norēķini.

Bezskaidras naudas maksājumi par braucieniem vēl nav pieejami atsevišķos reģionos.

  • iOS: Dodieties uz tālruņa iestatījumiem →  → Yandex.Taxi → Paziņojumi un iestatiet vēlamos paziņojumu parametrus.
  • Android: Dodieties uz tālruņa iestatījumiem →  → Lietotnes → Yandex.Taxi un atlasiet vienumu Iespējot paziņojumus.