Zaboravio sam stvari u automobilu

Najbrži način da se vrate ostavljene stvari – je da pozovete vozača. Broj telefona se navodi u Push-obaveštenju. Sa vozačem takođe možete kontaktirati kroz aplikaciju u poglavlju Istorija vožnji: dugme Pozovi je dostupno 24 sata nakon završetka poslednje vožnje ili do sledećeg naručivanja taksija.

U slučaju da je u taksiju ostavljen telefon sa kojeg je bila naručena vožnja, pišite nam sa adrese elektronske pošte koja je navedena u aplikaciji. Ako adresa elektronske pošte nije bila navedena možete nam se obratiti kroz aplikaciju posle ažuriranja broja telefona i autorizacije u sistemu.

Ako niste uspeli da kontaktirate vozača, pišite nam.